Državni rasizam

Cilj mađarske vlade je proterivanje Roma, ocenio je ombudsman za prava manjina, a onda je njegova funkcija ukinuta.

Zakon o reketu

Da ne beše naše Sneže ne bih ni znao da pod kapom Saveta Evrope baš lepo napreduje Direktorat za demokratiju.

Nemački evro

Nemačka preuzima vlast u Evropi i niko za to ne može da je krivi: ona to čini u sopstvenom interesu.