Brazilsko srce tame

Predsednica Brazila osnovala je komisiju za istinu koja treba da rasvetli politički motivisana ubistva.