Parada bezbednosti

Čega se pametan stidi, naš vicepremijer se – ne stidi. I s ponosom kaže da neće učestvovati u Paradi ponosa.

Biznis plan

U ministarstvu kulture postoji ideja da pomoćnika ministra Dragana Kolarevića smeni Saša Mirković.

Pederska posla

„Protivprirodnom bludu“ posebno su, smatra premijer, skloni članovi DS-a koji su sa SPS-om na vlasti u Beogradu.