Monobiblizam

Pročitati “najpopularniju” knjigu ne prosvetljuje nikoga, jer se svaki čitalac trudi da postigne ono što o knjizi kažu reklame.

Trnoružica i svastika

Koliko fašizma? – evocira se analiza Rastka Močnika o tome da se fašizam može obnavljati i u tobože antifašističkim društvima.

Zašto ubiti Vjesnik?

Novosti – Obilježje diktature je da vladajuća elita uzurpira novine, zajamči novinarima plaće i zauzvrat očekuje da ih ovi podržavaju.