Gospoda huligani

Poziv na linč Žena u crnom je tip diskursa koji se često koristi: spoj uljuđenosti i fašizma.

Naš Krešo

Novosti – Sirotim ustašama se pripisuju gadosti koje spadaju u rutinske običaje umivenoga hrvatskog građanstva.

Komešanje

Radio emisija 28.03.2014, govore Vesna Rakić-Vodinelić i Sofija Mandić.

Zoojin testament

Bilo je potrebno više od pola veka da ženska prava postanu ljudska prava. Životinje možda neće čekati toliko dugo.

Hajdegerove crne sveske

Stvarno zapanjuje skandal koji je u Nemačkoj izazvalo štampanje beležaka i zapažanja Martina Hajdegera, vođenih od 1931. do 1941.