ZA DOM

T-portal

„Sad kad je Hrvacka ušla u Evropsku uniju, dico, ne smite vikat za dom…“ Mi smo viknili: „Spremni!“

Povratak bankstera

To je nemoralni sistem koji nema nikakve veze sa tržišnom ekonomijom. To je državno sankcionisano izrabljivanje.

Kolaboracionist

Bio je fudbaler i mafijaš koji je prihvatio “saradnju” sa njemačkim okupacionim snagama.