Femmes

Zakon o ravnopravnosti polova iz 2009. još uvek nema uticaja na realnu ravnopravnost muškaraca i žena.

GSS

Ovih dana LDP je dao predlog da se formira novi politički blok koji bi predstavljao opoziciju tekućim vlastima.

Paralele

Pokušaj pojačavanja imidža Vučiča po modelu Đinđića izjavom o „skončavanju“.