Antigona

Danas – Jugoslovensko dramsko mora da promeni ime da bi dobilo status ustanove od nacionalnog značaja.

MUK!

Nova Makedonija
Univerziteti u Makedoniji su najbolji (i najsramniji) primer efekta kuvane žabe.

Paradijabolično

Zapadne intervencije su raspirile nepoverenje prema Evropi i Americi i doprinele usponu islamizma.