Isus i Fata

Oslobođenje – Hiljadu godina koncept celibata temeljio je na činjenici kako se Krist nikad nije ženio.

Glasovi razlike

Predstavnice DS u skupštini SE glasale za rezoluciju kojom se ruskoj delegaciji oduzima pravo glasa.

Doktrina šoka

Ideja je da pobedimo Putina tako što ćemo preplaviti evropsko tržište prirodnim gasom frakovanim u Americi.

Svi su sumnjivi

Novi sistem koristi računare da sazna šta ljudi žele i osećaju. Zatim ispunjava te potrebe.