Otac i sin

Danas – Konstantinovići su živeli kulturu koja je bila mimo, nasuprot i protiv kulture palanke.