Zakon o reketu

Da ne beše naše Sneže ne bih ni znao da pod kapom Saveta Evrope baš lepo napreduje Direktorat za demokratiju.

Nemački evro

Nemačka preuzima vlast u Evropi i niko za to ne može da je krivi: ona to čini u sopstvenom interesu.

Osporavanja krvi i meda

Tako je Anđelina Džoli izgubila bitku sa vladarima srpskih zemalja, koje zbog toga neće izgubiti ništa od svoje veličine.

Kako spasiti evro

Moramo pronaći evropsko rešenje za krizu evra, jer će nacionalna rešenja dovesti do raspada Evropske unije.

Nazovi FUCZ radi smorstva

Oslobođenje – To je skraćenica za Federalnu upravu Civilne zaštite, čijem je direktoru ovih dana fakturisana vorholovska doza od 15 minuta slave.