Barba

U teškom ličnom prtljagu, novi predsednik Srbije doneo je sa sobom i sudbinu zemunske porodice Barbalić.

Adio Acta

Ako bude odbijena, ACTA neće postati zakon u EU, iako su 22 od 27 evropskih zemalja već potpisale ovaj sporazum.