Slavjan

Nova Makedonija
Stigla je vest o lustriranju osnivača savremene makedonske literature, Slavka Janevskog.

Prizma

Više ne postoji javno biće, čak ni retorički. Postoji samo mnoštvo ljudi koji brane svoju privatnost.

Potvrda

Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru 2014.

Gvidovdan

Reč je izvedena iz činjenice da u rukama Gvida Vestervelea leži naša sudbina o dobijanju Datuma.