Potvrda

Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru 2014.

Gvidovdan

Reč je izvedena iz činjenice da u rukama Gvida Vestervelea leži naša sudbina o dobijanju Datuma.

Prizma

Više ne postoji javno biće, čak ni retorički. Postoji samo mnoštvo ljudi koji brane svoju privatnost.