Novo zlatno doba

Da li se vraća nasledni kapitalizam, gde su poluge ekonomije opet u rukama porodičnih dinastija.

Isus u palanci

Njegovo shvatanje Hrista, života i crkve može se svesti na: ljubi bližnjeg svog kao sebe samog.

Dobar čovek

Želeo bih da napišem nešto o tome kako smo prijateljevali baš kao vernici.

Obnova i izgradnja

Posebno se izdvojio predlog da Srbija traži naknadu štete koja joj je naneta bombardovanjem od strane NATO-a.