539

Libreto: Sve mi se čini da će Uredba 539 sa ponovnim uvođenjem viza imati veze pre svega sa Kosovom.

Vojin

Danas: Metafora o čoveku svetioniku u mračnim vremenima kao da je skrojena po njegovoj meri.