Čestitka

Karamazovima su vječno zelene palme Australije značile koliko i palmama Ivan Karamazov.

Duhovni podsticaj

Pismo koje su glasači iz dijaspore na jugu Afrike dobili od sveštenika Srpske pravoslavne crkve.

Filozofska knjiga

U svijetu je danas oko 100.000 profesora filozofije, od kojih je njih više od 10.000 u univerzitetskom pogonu.

Fazoni i fore

Novosti – NSPM je najednom, poput Dveri koje su se zaklinjale da nikada neće postati partija, odlučio da uđe u predizbornu trku.

Monobiblizam

Pročitati “najpopularniju” knjigu ne prosvetljuje nikoga, jer se svaki čitalac trudi da postigne ono što o knjizi kažu reklame.