Obama Drugi

Izraelu je potreban odlučan američki predsednik. To je poslednja šansa da se spasemo od prokletstva okupacije.

Treće krilo

Posle Angelopulosovog filma sam mirno otišla na spavanje, da bih se probudila tačno kada je objavljena Obamina pobeda.

Glas za status kvo

Politička propaganda nas je po svojoj silini i tonu podsetila na prve godine američke državnosti.

Veliki korak napred

Pojam suvereniteta nacionalnih država, koji je u središtu evropske debate, postao je anahron.