Bolonja kao alibi

Nigde se nije dogodilo da se “kultura rata” sama od sebe preokrene u “kulturu mira” te neće ni kod nas.

Državna tehnika

Demokratskoj manjini vlast nema što reći i zato se od nje i ograđuje policijom, ignorancijom, medijima…

Fudbal

Najlakše je pevati. Mnogo lakše nego stvarno pobeđivati, u bilo čemu.

Vlast i opijum

Bio je to čovek koji je organski prezirao nacionalizam. Kako je ipak odlutao na put koji je baš za njega neprohodan?

Strana ulaganja

Bolje je da se poboljša politička konkurencija, a ne da se ograničava privredna privilegovanjem domaćih za račun stranih investitora.

Parada, Split

Novosti – Ako Split funkcionira kao mala periferijska tvornica fašizma, primjereno je da se Parada ponosa održi u Lori.

Izbor

Problem evrozone nije iznos duga, nego njegova fragmentirana struktura. Čitav javni dug u evrozoni je 87% BDP-a, za razliku od preko 100% u Americi.

Dan bijelih traka

Izraziću svoju solidarnost sa Bošnjacima Prijedora svojim sećanjem na prvo saznanje šta se u Prijedoru dogodilo.

Pouka iz Srbije

Dve nedelje nakon političkog zemljotresa u Grčkoj, snažni potresi su registrovani i u Srbiji.