Obnova i izgradnja

Posebno se izdvojio predlog da Srbija traži naknadu štete koja joj je naneta bombardovanjem od strane NATO-a.

Isus i Fata

Oslobođenje – Hiljadu godina koncept celibata temeljio je na činjenici kako se Krist nikad nije ženio.

Foto: Ethan Greenbaum, Companie Willi Dorner via WSJ

Novo zlatno doba

Da li se vraća nasledni kapitalizam, gde su poluge ekonomije opet u rukama porodičnih dinastija.