Pomirenje u podne

U vreme formiranja Tadićeve vlade: Ako se pomirenje nudi u podne, neka bude, ali je preporučljivo da ideja makar prenoći.

Doktrina šoka

Ideja je da pobedimo Putina tako što ćemo preplaviti evropsko tržište prirodnim gasom frakovanim u Americi.

Svi su sumnjivi

Novi sistem koristi računare da sazna šta ljudi žele i osećaju. Zatim ispunjava te potrebe.

Očekivano

Autonomija.info – Savez vojvođanskih Mađara stupa u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom…

Zakon i jed

Novosti – Za samo nekoliko dana (16. travnja) učinak kaznenoga djela „sramoćenja“ isprobat ću u sudnici.

Rudnica

Beograd traži da Kosovo finansira rušenje zgrade u kamenolomu, koju je srpska strana izgleda i podigla da sakrije masovnu grobnicu.

Prebezi

Republika – Među slovenskim rečima koje su Turci preuzeli u svoj jezik je i: prebeg.