Beli listići

Rasprava o belim listićima me je podstakla da promenim svoj stav i da se lično uključim u politiku.

narandžaste bundeve

Mi! Smo! Narod!

Populiste ujedinjuje ideja o moralno čistom narodnom telu, koje skrnave stranci iz dve grupe: korumpirane i otuđene elite i pravi stranci, etničke ili verske manjine, i posebno imigranti.

Moralo se reći

Ginter Gras je u svom tekstu izrekao ključnu rečenicu: „Nuklearna sila Izrael ugrožava krhki mir u svetu“.

Dame biraju

Ako je verovati Politici, što se tiče žena, umesto izbora treba održati izbor za Mister Srbije, pa ko pobedi, njemu fotelja.

Samo pozitivno

Politika nam poručuje da nema potrebe da se bavimo politikom: pobediće najlepši, Tadić, jer će žene glasati za njega.

Islam i ćirilica

Oslobođenje – Poistovjećivanje ćirilice sa srpstvom u suštini je ista vrsta greške kao i poistovjećivanje islama sa bošnjaštvom.

Zločin i kazna

To je valjda ta reforma pravosuđa – građani sude, kazna se izdržava u skupštini, a ona najteža – u skupštinskoj opoziciji.

Konačno rešenje

Romi pored Belvila biće u životnoj opasnosti ukoliko budu raseljeni u kontejnere u Resniku u kome već sada vlada vanredno stanje.

Noam Čomski – intervju

Kod jezika imamo dokaze da u poslednjih 50.000 godina nije bilo evolucije. To se zasniva na činjenici da naše osnovne sposobnosti nisu evoluirale.

Globalno zatupljenje

W.Nordhaus, profesor na sveučilištu Yale, opovrgava glavne argumente skeptika koji ne vjeruju u klimatske promjene.