Obezglavljeni islamisti

Teza da Arapima mogu da vladaju samo vojne diktature ili islamisti, pokazala se neistinitom.

Revolucija – drugi deo

U Egiptu se odlučuje da li će vojska preuzeti sve poluge vlasti ili će prevagu odneti radikalne verske snage.