Viktor Hara

40 godina od smrti čileanskog pevača Viktora Hare, žrtve vojne diktature koja je trajala do 1990.

Hannah i Ludwig

Bivstvovanje je samo sebi dovoljan razlog, dovoljno je sveto da ne treba nikakva dodatna posvećenja.

Parada bezbednosti

Čega se pametan stidi, naš vicepremijer se – ne stidi. I s ponosom kaže da neće učestvovati u Paradi ponosa.

Biznis plan

U ministarstvu kulture postoji ideja da pomoćnika ministra Dragana Kolarevića smeni Saša Mirković.