Vesna Pešić – intervju

Srpski nacionalizam je izlapeo kao politika, ali se ne predaje, jer služi kao jedina preostala “politička ideja”.

Održiva Olimpijada

Dok u Evropi vode računa o dugoročnoj održivosti svakog objekta, u Srbiji se vodi kampanja za izgradnju novih megastadiona.

17 godina od Oluje

Akcija “Oluja” počela je 04.08.1995. ofanzivom hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća obrane na područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije.

Hvala.

Poštovani ministre Obradoviću, Vaš ponovni izbor ću shvatiti kao nagradu za Vaš dosadašnji rad.

Okupacija

Posle revolucije dolazi restauracija, pa će centralna monetarna institucija Srbije ponovo biti sluškinja vlasti.

Banke

Nova ljubljanska banka je u nezavidnom stanju. U kakvom su stanju druge banke? Ima li razlike između onih u domaćem i stranom vlasništvu?

Iz sivog u crno

U slučaju da na rastuće proteste režim odluči da primeni oružje, velika je verovatnoća da bi mu to produžilo vek.

Ministar – utajivač poreza

Osim što je za Vladu „uterivanje“ poreza postalo jedan od prioriteta, to bi valjda trebalo da bude i sveta obaveza svih – ministara. Ali, nije.