Predgovor

Predgovor za Izabrana dela Zorana Đinđića, Knjiga 4: Politika i društvo. Rasprave, članci i eseji, NBS i Fondacija Dr Zoran Đinđić, Beograd 2013.

EU nas sapliće

Rumunija ostaje u čekaonici šengenske zone iz razloga koji nemaju veze sa uslovima pridruživanja.