Kraljevstvo Hermon

Na putu za Hermon, Golanska visoravan izgleda kao da je oduvek izraelska i kao da su svi njeni stanovnici Izraelci.

Kapitalizam kao pljačka

Nezastarijevanje kaznenih djela iz procesa privatizacije implicira da je proces bio besprijekoran, premda su se ipak dogodila neka kaznena djela.

Državni rasizam

Cilj mađarske vlade je proterivanje Roma, ocenio je ombudsman za prava manjina, a onda je njegova funkcija ukinuta.

Zakon o reketu

Da ne beše naše Sneže ne bih ni znao da pod kapom Saveta Evrope baš lepo napreduje Direktorat za demokratiju.