patke

Ne samo za tržište

Ekonomski sektor, kao i mnoge druge sektore, treba uključiti u odlučivanje o razvoju obrazovanja. Ali, on ne može biti jedino što se uzima u obzir kada se odlučuje.

Od Madrida do Bukurešta

Možda je EU sprečila neke ratove, ali što se tiče ljudskih prava ima još mnogo toga da uradi.

Obrazovanje i mediji

Sa skupa Obrazovanje za demokratiju: Dejan Ilić, Viktor Ivančić, Svetlana Lukić, Srbijanka Turajlić, Đorđe Pavićević, Majkl Epl…

Mladi i nezaposleni

Najavljen je paket pravila o takozvanoj garanciji za mlade u Evropskoj uniji.

Novi savez

Prvosveštenici oltara i hrama odbijaju da sa novim vlastima dele odgovornost za uspostavljanje granice sa Kosovom.