Srbija i Albanija IV

Tako će jedanput zahuktali događaji po sili unutrašnje logike stvari gurati iscrpelu našu zemljicu iz krize u krizu, iz opasnosti u opasnost.

MyBrain.net

Da li će internet preuzeti naša čula i diktirati naš pogled na svet?

Prvomajska tužbalica

Ljudske mase koje su izašle na demonstracije širom Evrope moraju se staviti u proporciju sa zehrom ljudi koji su našli za shodno da u Sarajevu obilježe 1. maj. 

Naš gasovod mira

Ako želimo da razumemo kako funkcioniše ruski režim, pitanje zašto Gasprom nije uspeo da izađe na američko tržište postaje izuzetno značajno.

Revolucija

Imajući u vidu dešavanja i reakcije u vezi sa kritikama predstave „Kosa“ Ateljea 212, vreme je da reagujemo.

Prvomajska bajka

Prozu Radmile Karlaš možemo razumeti tek ako razumemo pritisak pod kojim je odlučila da kaže sve što pre nije smela.

Historijski gubitak povjerenja

Papa neprestano relativizira koncilske tekstove, interpretirajući ih nazadnjački, protiv duha koncilskih otaca. On čak zauzima stav protiv Ekumenskog koncila, koji predstavlja najviši autoritet u Katoličkoj crkvi.

Strah od Evrope

Kada najljući protivnici Evrope danas govore o Evropi kao najvećem zlu oni se ne odvajaju od Justina Popovića i Nikolaja Velimirovića.

Dalmatinski boravak III

Valovi su se razbijali o obalu, bruseći njezinu masu i pretvarajući je u široke ploče – tamo joj je dodir bio hladan, sklizak i pomalo mastan, kao leđa neke morske nemani.