Kraj sveta

Radio emisija 21.12.2012, govore: Srđa Popović i Milan Vukomanović.