Ulice su naše

Sreda, 14.decembar, promocija Queeria kalendara za 2012. Kulturni centar GRAD, Braće Krsmanović 4.

Luda kuća

Svaki dilber koji nema pametnija posla, a kome fali i neka kinta, tuži Petra Lukovića. I časni sud gotovo svakom dilberu izađe u susret.

Hans, Hannah i Bog

I premda nas ne čeka vječni život, ipak možemo misliti na besmrtnost, misliti upravo tada kad u našem kratkom životu pomažemo smrtnicima koji pate.

Karađoz, grčko pozorište senki

Grčki Karađoz je siromah sa ženom i troje dece, i živi u kolibi koju podupire metla, uvek je gladan, rado spava, i spreman je na svaku prevaru da bi nešto dobio. Na drugome kraju scene je pašin saraj, centar vlasti.

Ljubija

Žene Ljubije biju drugačiju bitku: mnoge su udovice, ili sa beznadežno nezaposlenim porodicama, u kojima su mladi, kada ih ima, usmereni pre svega na to da pobegnu. Većina ih je već pobegla, a one su ostale same…

Kriza stigla u Kinu

Kineski izvoz opada, porudžbine iz krizom pogođene Evrope jenjavaju, 25 miliona migranata se iz fabrika vratilo na selo.

Kovanje u Tuđmana

Novosti – Svježa izborna pobjeda se posvećuje čovjeku u čijem vladalačkom saldu najvažnije mjesto zauzimaju iznevjerena očekivanja.

sakonkursaTED

Netanjahuova baza

Stvorena je nacionalistička, verski zatucana država sa kojom niko sa zapada ne može da se identifikuje.

Nezvani gost

Svekoliki kriminal ustuknuo je pred slučajem Luković, sudski pozivari napravili su dva živa lanca, jedan ka Zvezdari, drugi ka Hadži Prodanovoj.

Tehnika narodu!

Na veselje marksističkih ortodoksa, vlast je bjelodano pokazala da samu sebe razumije kao „savez vlade i burze“.

Postdemokratsko doba

Angela Merkel i Nicolas Sarkozy žele proširiti federalizam izvršnih vlasti Lisabonskog ugovora u otvorenu vladavinu Evropskog vijeća.