Skele

Radio emisija, 17.12.2010, govore Miroslav Prokopijević i Aleksandar Baucal.

Skele

Demokrate će imati greb-greb glasačke listiće. Svi će tajno da biraju između Tadića i Tadića.

Kantovac Bobby

Niko na Zapadu nije ispisao tako vehementne rečenice kao Lévinas o drugome, njegovoj ranjivosti i mojoj odgovornosti pred njim.

Asanž na slobodi?

Asanžu je sud u Londonu odobrio kauciju, ali on ostaje u pritvoru do rešenja žalbe švedskih tužilaca.

Tri knjige

Tri nove knjige u izdanju Helsinškog odbora: razgovori sa Latinkom Perović i dva toma o savremenicima fašizma u Beogradu.

Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.

Iran i bomba

U WikiLeaksovoj hrpi objavljenih telegrama najfrekventnija reč je IRAN, a sledeće su RUSIJA, NUKLEARNO i RAKETA.

Intervju o Vikiliksu

Nisam siguran za pravu javnost, ali medijski prisutna javnost u suštini traži krv. Da mogu da se dočepaju Asanža, rastrgli bi ga.