Obama, dođi u Izrael

Stvari moraju biti jasno izrečene: nije poželjno da Izrael napadne Iran. Izuzev dvojice političara, niko nije oduševljen idejom o napadu.

Izvoz

Srpska privreda ne bi trebalo da se suočava sa značajnim problemima s plasmanom proizvoda na stranim tržištima.

Obzorja mita

Mit ima vlastitu, od nauke neovisnu, strukturu. Zapravo nauka treba mit, a ne mit nauku.

Harc IV za sve

Da li će rigorozna politika štednje Angele Merkel odneti prevagu ili će to biti Olandova politika rasta?

Biti djeca

Tema koju su načeli Ivančić i Ilić je od neprocjenjivog značaja, ali tok kojim je rasprava krenula prenebregava jedan veoma važan aspekt.

Kad izostane empatija

Kretanje krož život emocionalno slepih osoba nalikuje kretanju po minskom polju, slučajevi poput Brejvikovog ili Ratka Mladića, to vrlo dobro ilustruju.

Nešto i ništa

Tekst u Večernjim novostima predstavlja sraman atak na mlade talente i najboljeg među njima kojim se kažnjava za javnu kritiku odnosa države prema sebi.

Francuski recept

Ukoliko se Olandov model pokaže uspešnim, bio bi to primer kako bi mogao da izgleda alternativni odgovor na krizu.

Otpadnik

Nakon više od četrdeset godina u Americi postao sam ponovo Srbin, samo, kako bi neki rekli, loš Srbin.

Tri puta

U pismu koje je uputio vrhu stranke, Đilas kaže da politička istorija stranaka više nije bitna. Devedesete nas, smatra Đilas, više ni na šta ne obavezuju.