U 11.59

Neki će se praviti i da je Srbija na Ivici, a ne na ivici kolapsa, snage i živaca. A onda će, kao po običaju, sklepati Vladu.

Rat je nekrofilija

Kada provedemo dovoljno dugo u ratu, javlja se fatalno i zavodljivo prihvatanje toga da konzumiramo dugotrajni flert sa sopstvenom destrukcijom.

Кула, пепео

Требињци су се почели бунити због овог вандализма, јер данас аустоугарска кула, сутра потопљени мост, прекосутра нечија кућа.

Meki državni udar

Egipat je ponovo na početku – ponovo je 11. februar 2011, dan kada je Mubarak otišao.

Objava rata

Pošto su ministri unutrašnjih poslova EU doneli odluku o reformi Šengena, EU parlament je prekinuo saradnju sa Evropskim savetom.

Epski junak

Polomiše ti noge, lepa sliko! Večeri svake na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, Blic ti je maljem lomio kosti!

Kupite Ameriku

Politički akcioni komiteti, takozvani super pakovi, idealna su poluga za promenu vlasti.

Grabancijaš

Sastavljanje vlade liči na vrzino kolo, pa se jedan izgubi i nikako da ga nađu, jer đaci druguju sa vilama i đavolima.

Tekst i djelovanje

Ni u jednom zakonu nije opisan konkretan zločin i zato su, kafkijanski rečeno, vrata zakona za pojedinca načelno zatvorena.

Posle Tadića potop

E-novine – Odneti su kompjuteri, telefoni, tepisi, fikusi, predsednička arhiva je zaključana, čovek koji ima ključ je na odmoru.

Zatvaranje granica

Zemlje EU su usvojile mehanizam prema kome se unutrašnje granice mogu uvesti na period do dve godine.