Megapetnica

Mada se na prvi pogled razlikuju, i Megatrend i Petnica pokrivaju rupe državnog visokog obrazovanja.

Sedma sila

Srđa Popović je u Rijeci osnovao društvo Sedma sila, koje će uskoro izdavati Vreme.

One gorke suze posle

Više od jedne decenije, Srđa Popović je bio najčešći gost Peščanika. Govorio je u 60 od više od 500 emisija koje smo snimile. Od utorka, 29. oktobra, Srđa više nije sa nama. Ova emisija je posvećena njemu.

Srđa advokat

Beogradom je 1968. kružila pesmica: Zidovi, zidovi, niotkuda vrata, zovite mi molim vas, Srđu advokata.

Sava i Siniša

Novosti – Nepunu godinu od petooktobarske revolucije, počeo sam da radim u gimnaziji Sveti Sava u centru Beograda.