Ugovor sa Levijatanom

Dugo niko nije ozbiljno shvatao zaštitu životne sredine, tako bi moglo biti i sa zaštitom podataka.