Javni mamac

Da li znate koji procenat biračkog tela (odraslih ljudi) u Rusiji smatra da se Sunce okreće oko Zemlje? 32%.

Dva Giorgia

Danas u Rimu, u svom stanu pored Botaničkog vrta, svoj 70. rođendan proslavit će filozof Giorgio Agamben.