Dva Giorgia

Danas u Rimu, u svom stanu pored Botaničkog vrta, svoj 70. rođendan proslavit će filozof Giorgio Agamben.

Brejvik i zapadno viđenje islama

Brejvikov napad je podigao nivo pretnje kojoj su izloženi muslimani na Zapadu. Oni su danas meta naših politički angažovanih sociopata.

NOĆ

Pjesma za Jom Hašoa, Dan sjećanja na stradanja Jevreja u Holokaustu, koji se slavi na dan ustanka u Varšavskom getu (19.04.1943).

Fimi Poljana

Novosti – Jedino što se o još nedogođenim ratnim zločinima moglo unaprijed znati je da institucije političke vlasti o njima ništa neće znati.

Insane in Spain

Počinjem da verujem da idemo ka slomu čitavog sistema. Pogledajte Španiju, gde je nezaposlenost među mladima preko 50%.

Muza u kupatilu

Šta rade ljudi koji se zaključavaju u kupatilu: čitaju, puše, razgovaraju sa sobom, razmišljaju, mole se ili zure u prazno?