Dve pesme

Lepo je to, slušati Betovenovu Devetu i vitlati huliganskom palicom o trošku majke države.

Evropa ne radi!

Kada ljudi emigriraju iz Grčke, Irske itd, oni više nisu odgovorni za dugove prethodnih generacija.