LJUBIŠA

Takva Srbija – koja ubija – ubila je i Ljubišu. Duh koji je nosio (nikako sveti, ali tako svetao!), preživeće ovo nesretno vreme.

Smrt bajke

Svi priznaju da štednja ne funkcioniše. Sada je pitanje šta će povodom toga uraditi. Bojim se da odgovor glasi: ništa posebno.

Početak nove epohe

Živimo u 21. veku. Društvena i ekonomska dinamika su potpuno drugačije. Potrebno je stvoriti strukture za budućnost.

Više od igre

Pravo pitanje je zašto je izabrana upravo himna sa kojom se ne može (nikad ne može!) identifikovati veliki broj građana Srbije.

Bolonja kao alibi

Nigde se nije dogodilo da se “kultura rata” sama od sebe preokrene u “kulturu mira” te neće ni kod nas.