Čije je more?

Teritorijalni integritet i plave devojčice usmeravaju se na opasnu kolektivnu koheziju i otpor prema drugome.

Enigma Blanchot

Za njega je Drugi svjetski rat bio un absolute, imenovan kada se izgovori Auschwitz ili Dachau.

Dobrodošli u sajber rat

Draga g-đo Merkel, dobrodošli u klub! Mi građani već par meseci znamo da nas prisluškuju.

Kuća cveća

Razgovor Svetlane Lukić sa Brankom Prpom o sahrani Jovanke Broz.

Štednja ne radi

To je ekonomska zombi ideja, bezbroj puta opovrgnuta, ali ne uspevamo da je konačno sahranimo.