Strepnja i nada

Dve izjave o Srebrenici Nikolića i Tadića, situirane su između ćosićevske strepnje i nade.

Otac i sin

Danas – Konstantinovići su živeli kulturu koja je bila mimo, nasuprot i protiv kulture palanke.