Neuspeh elita

Nemačka pozicija u Evropi najbolje se opisuje rečima: preslaba da njome vlada, prejaka da se u nju integriše.