Skele

Radio emisija, 17.12.2010, govore Miroslav Prokopijević i Aleksandar Baucal.

Skele

Demokrate će imati greb-greb glasačke listiće. Svi će tajno da biraju između Tadića i Tadića.

Kantovac Bobby

Niko na Zapadu nije ispisao tako vehementne rečenice kao Lévinas o drugome, njegovoj ranjivosti i mojoj odgovornosti pred njim.

Asanž na slobodi?

Asanžu je sud u Londonu odobrio kauciju, ali on ostaje u pritvoru do rešenja žalbe švedskih tužilaca.

Tri knjige

Tri nove knjige u izdanju Helsinškog odbora: razgovori sa Latinkom Perović i dva toma o savremenicima fašizma u Beogradu.

Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.

Iran i bomba

U WikiLeaksovoj hrpi objavljenih telegrama najfrekventnija reč je IRAN, a sledeće su RUSIJA, NUKLEARNO i RAKETA.

Intervju o Vikiliksu

Nisam siguran za pravu javnost, ali medijski prisutna javnost u suštini traži krv. Da mogu da se dočepaju Asanža, rastrgli bi ga.

Posle bala

Na Lava Tolstoja se neprekidno duri jedna vrlo uticajna institucija, poznata pod imenom Ruske pravoslavne crkve.

Korupcijska mašina

I avganistanski predsjednik Hamid Karzai poriče “istinitost” američkih diplomatskih depeša što ih objavljuje Wikileaks.