Kriza nije šansa

Potrebna nam je Evropa 2.0 koja će popraviti greške stare Unije.

Деманти

Захтевамо да објавите овај деманти или ћемо поднети кривичну пријаву.

Gernika

Utisci iz Gaze

Gaza je najveći otvoreni zatvor na svetu, sa oko milion i po ljudi na 360 kvadratnih kilometara.

Pogrešan kandidat

Socijaldemokratski kandidat za kancelara se žali da je žrtva zavisti. Ali nije reč o zavisti, već o kredibilnosti.