Barba

U teškom ličnom prtljagu, novi predsednik Srbije doneo je sa sobom i sudbinu zemunske porodice Barbalić.

Adio Acta

Ako bude odbijena, ACTA neće postati zakon u EU, iako su 22 od 27 evropskih zemalja već potpisale ovaj sporazum.

Srpska nafta

Šutanovac je fotorobot demokrate zbog kojeg će ta stranka na sledećim izborima doživeti pravo poniženje i pravi odron.

Grčke promene

Možda bi bilo bolje da je pobedila Siriza. Tačno je da je njen program lišen realizma, ali bi na vlast došli nova stranka i novi ljudi.

Strah od straha

Sloboda od straha – taj zahtjev ključ je i tajna zavodljivosti političke filozofije Judith Shklar.