Pristup pravdi

Država donošenjem Zakona o parničnom postupku, Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, ograničava pristup pravdi pojedincima, organizacijama i medijima.

Eros i Ljubav

Italijanski dnevnik La Repubblica objavio je razgovor između Skalfarija, osnivača te novine, i kardinala Martinija.

Forward starih ideja

Novosti – Došlo je do umrežavanja “pravoslavnih i rodoljubivih snaga” na kulturnom frontu čija su avangardna prethodnica svakako Dveri.

Ratni huškači

Kao deo pretkrivičnog postupka, objavljena je knjiga Reči i nedela: pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991-1992.

Pravi izveštaj

Procureo je izveštaj potpuno suprotan zvaničnoj pozitivnoj proceni EU o reformi pravosuđa u Srbiji.

Zaštita zastave

Čovijek koji je komadiće poderane hrvatske zastave slao predsjedniku i državnom tužitelju poslat je na psihijatrijsko vještačenje.

Sve naopako

Ludačko je bilo prometejsko uverenje da će Amerika vojnim džipovima dovesti džefersonovsku demokratiju na obale Tigra.

Ponuda laburista

Kameron je otišao sa samita a da nije ostvario nijedan cilj; to se ne zove veto – to se zove poraz.

Ko bi se usudio?

Čitao sam Kamija sedeći na klupi u Alamedi, bez prebijene pare u džepu. Preda mnom je bio ceo dan, u stvari ceo moj život.