Pirkeova proba

Radio emisija 28.05.2010, govore: Milena Jauković, lekar specijalista u Urgentnom centru, sociološkinja Vesna Pešić, novinar Dimitrije Boarov, peva Ljubomir Živkov.

Kraj afere Kofer

Pre neki dan beogradski sud oslobodio je u prvostepenom postupku dva nadasve zanimljiva građanina optužbe za zloupotrebu položaja i još ponešto.

Najava 403. emisije

Predsednik Tadić vidi da nešto nije u redu i pokušava da raspadanje spreči pređenim kilometrima u čemu se približava talonu mahnitosti, Jeremiću.

Off shore demokratija

Najava registracije off-shore kompanija u Srbiji pokreće daleko važnije pitanje: problem ekonomskih monopola u kontekstu evropskih integracija.

Zatvoreni srpski zatvori

S. Čongradin / M. Stojanović: Vlasti u Sarajevu sumnjaju da su srpski zvaničnici imali plan da Silajdžića stave pred svršen čin, odričući mu odobrenu posetu Jurišiću.

Ustavni hobi

Predsednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu funkciju! Je li rukovođenje partijom javna funkcija?! Ali nije to nikakva funkcija! Biti šef partije samo je taština i muka duhu.

Dnevnik

Erik Hobsbaum: Pod pseudonimom Frensis Njutn pisao sam kolumnu za New Statesman nekih 10 godina. Bilo je to dobro vreme za pisanje o džezu.

Nezapočeta partija

Gospodin Pavlica nam ne poručuje ništa novo: najpoznatije Njegoševo djelo je od svog nastanka mahom tretirano upravo kao politički/ideološki tekst.

Lov na uzroke

Na probi je kako ono što se tvrdi, tako i pretpostavke na kojima se objašnjenja zasnivaju. Da biste ulovili uzrok, morate ga već imati u ruci, doduše u teoriji.

Kada se pojavi bog

Kako uskladiti postojanje svemoćna i dobra Boga sa strahovitim patnjama milijuna nevinih, poput djece ubijene u plinskim komorama.

Taoci kulturalizma

Šta je to multikulturalizam, je li to stanje stvari ili ideal koji tek treba da se ostvari, nešto što se tiče promene politike i načina mišljenja u jednom društvu?

Metaforat

Objavljivanje metaforičkih ratova simptom je krize demokratskog legitimiteta usled koje se logika vladanja oslanja na upravljanje strahovima građana.

Dan bivše mladosti

Sutra je 25. maj, datum kada nam je svima drug Tito za života čestitao svoj rođendan. E, pa ja vam sad čestitam njegov rođendan; neko mora.

Sreća

Za nekoga je sreća preživjeti dan, provesti ga bez bolova ili batina. Upravo relativnost tog stanja čini da je bavljenje istim daleko od dokone zabave.

Neprijatelji Evrope

Kad su u najosjetljiviju tačku pogođene tzv. evropske vrednote, kada je izgubljena i vanjska politika EU, ostao je evro. Sada je i on uzdrman.

Kolotrazi i udarne rupe

Radio emisija 21.05.2010, govore: ekonomista Miroslav Prokopijević, antropološkinja Svetlana Slapšak i teoretičarka marketinga Nadežda Milenković.

Indiferentnost Crvenog trga

„Pozivam vas da gledate paradu na televiziji”, rekao je Konuzin na pitanje zašto Vojska Srbije nije pozvana da učestvuje u paradi na Crvenom trgu.