Kumanovski poraz

Da li mi zaista delimo vrednosti na kojima su vođeni ratovi 1912, kao što nam poručuje vrh naše države?

Otac i sin

Danas – Konstantinovići su živeli kulturu koja je bila mimo, nasuprot i protiv kulture palanke.