Tadićevi izbori

Naš predsednik iza sebe nema javnosti poznatih seksualnih skandala, prijavio je porez na platu od hiljadu evra, a nema ni stan.

Uspon Aun San Su Ći

Aprilski izbori u Burmi se održavaju da bi se popunilo 48 od 664 poslaničkih mesta, ali u pitanju je mnogo krupnija promena.

Sveti blud

Samo vrag zna što bi o pedofiliji u crkvi rekao onaj goli muškarac na raspelu.

Auto Larje

Radio emisija 30.03.2012, govore: Nadežda Milenković, Ilir Deda i Luan Shllaku.

Zli duh

Šta će sad Dobrica Ćosić, jadan nebio. Proredili se ratni drugovi, eno ih čame po zatvorima za nepočinstva kakvih se moderan svet stidi.

Ubijanje mrtvih

Pobjeda –Tadić je NATO intervenciju nazvao zločinačkom, ne obazirući se na činjenicu da je ona bila početak kraja Miloševićeve epohe.