Tri generacije

Danas su ljudi rođeni 20-ih godina prošlog veka u dubokoj starosti, a njihova deca, bejbibumeri, odlaze u penziju.

Usahlo polje

Poveo se razgovor o tome koji bi praznik mogao biti sveopšti, ako bi Rusija, na neki nezamislivi način, iznenada postala slobodna.

Prazni glas

Ideja da građani učine nevažećim svoje glasačke listiće naišla je na suprotstavljanje političara i podeljenost na društvenim mrežama.

Promjena lika

Bogovi nisu vječni, nego bezvremeni – utoliko njima upućene molitve ne ispunjavaju zemaljsku nadu, ali se ispunjavaju izvan svake nade.

Treća seoba Srba

Srbi sa Kosova, njih 21.000, hoće da se isele u Rusiju; zatražili su rusko državljanstvo i obratili se ambasadoru Konuzinu.

Gorostas na glinenim nogama

Evropa koja postavlja svoju politiku na evro je gorostas na glinenim nogama. Ako bi se evropska politika doista željela spasiti, morala bi se osloboditi evra.

Sotirijin nećak

Najviše boli to što se Grci zabavljaju vidljivo bez velikog ulaganja novca, dok je za mnoge Evropljane platiti zabavu neodvojivo od zabave same: što više, to bolja zabava

Ksenofontova baraka

Prilaz Ksenofontovoj baraki, izgubljenoj među poljima sa crnim lukom, glavnim proizvodom ovoga kraja – mnoga su napuštena, jer luk više ne pomaže preživljavanju – je dobar uvod u kulturu grčke sirotinje.

Kavurma

Film Srđana Dragojevića Parada nije film o dobrom pederu, već o dobrom kriminalcu.

Planina nepravde

Porazni zaključci analize preko 1000 sudskih odluka donetih u postupku lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava od 2008. do 2010.

Aveti pukovnika

Grčku krizu treba sagledati kroz razorne efekte koje je vojna diktatura imala na čitavo društvo.