Žled

Kad levi pokreti priznaju da ne znaju šta hoće, otvara se polje uspešnog razmišljanja.