Dajte mi još

Radio emisija 23.11.2012, govore: Viktor Ivančić, Marko Milanović i Nadežda Milenković.

Dajte mi još

Dajte mi još domovinskog rata. Želim da domovinski rat zaokupi svaku minutu moga života u miru. Želim zauvijek oslobađati Hrvatsku koja je zauvijek oslobođena. Želim držati mir na nišanu.

Zakon osvete

Gaza liči na prizore kraja sveta. To je milionski logor u kome Izrael uzgaja svoje protivnike.